Beleggen of sparen(2)

Sparen

Sparen
Wilt u sparen en daarvoor een goede opbrengst terug krijgen? Dat kan als u regelmatig naar diverse spaarvormen en hun rentepercentages zoekt. Van internet sparen tot deposito, van lijfrente tot de beste spaarrentes, hier vindt u de hoogste rente.

Er bestaan zogenoemde direct opneembare spaarvormen en niet direct opneembare spaarvormen.

Sparen met afgesproken inleg
Een spaarrekening waarbij u afspreekt om iedere maand een bepaald bedrag (meestal 50 tot 100 euro) in te leggen. Niet meer maar ook niet minder. Op zo'n spaarrekening ontvangt u relatief een hoge rente.

Direct opneembare spaarvormen.
Het spaartegoed kan direct ter beschikking staan voor de spaarder. Hij of zij kan zonder kosten of wachttermijnen over de tegoeden beschikken.

Niet direct opneembare spaarvormen
De spaarder spreekt met de bank de voorwaarden af waarbinnen over de gelden mag worden beschikt. Eigenlijk komt de spaarder overeen dat zijn geld voor een bepaalde periode vaststaat bij de bank. Bijvoorbeeld de deposito.

Andere spaarvormen
Bij dergelijke spaarrekeningen is er bijvoorbeeld een hogere rente mogelijk. Voorbeelden: een spaarrekening waarbij opnamekosten worden berekend, waar maandelijks op moet worden gestort of een internetspaarrekening.

Wat doet U met het vakantiegeld?