dotcomwebdesign.com

Sparen of beleggen  > Gouden handdruk
.

SMS-je versturen?

Domeinnaam registreren?

Spaarrekening

***

Gouden handdruk

Onder gouden handruk wordt verstaan: een som geld  dat in het kader van ontslag uitgekeerd wordt door de werkgever.
In principe is de gouden handdruk bedacht om mensen de tijd te laten overbruggen om te kunnen zoeken naar een andere baan. Maar ook het lijden aan immateriële zaken kan een reden zijn. 
Wanneer er van een gouden handdruk sprake is zijn meerdere vragen van belang. Uiteraard is de keuze wat er met het geld gebeurt sterk afhankelijk van de persoonlijke situatie. Zaken als gezinssituatie, leeftijd, andere inkomsten en dergelijke spelen hierbij een rol.

Wanneer heb ik het geld nodig:
- Kan ik het sparen of beleggen?
- Wat is het meest voordelige kwa belasting?
- Zijn er andere mogelijkheden?

Wat zijn de mogelijkheden om met het geld te doen:
- De handdruk meteen uit laten betalen;
- Direct ingaande Lijfrente;
- Koopsom tegen stamrecht;
- Banksparen voor aanvulling van het pensioen;
- Stamrecht b.v.

Het geld uit laten betalen
Dit is het meest verstandig wanneer er direct geld nodig is voor levensonderhoud of andere grotere uitgaven. Het geld wordt door de werkgever uitbetaald en de werkgever houdt de te betalen belasting in. Nadeel hiervan is dat het belastingtarief hoog is maar voordeel is dat de netto-uitkering naar wens kan worden besteed. Is het geld nodig voor het levensonderhoud dan wordt het daarvoor gebruikt. Anders kan er gekozen worden voor sparen of beleggen, waarbij ook het banksparen of –beleggen tot de mogelijkheden behoort.

Direct ingaande lijfrente
Hiermee kan van de gouden handdruk gebruikt worden gemaakt eventueel als aanvulling op de ww of de nieuwe inkomsten. Het bruto bedrag gaat direct van werkgever naar verzekeringsmaatschappij. Er wordt een afspraak gemaakt over de looptijd van de verzekering. Zo kan een uitkering tot pensioen plaatsvinden of voor altijd.

N.B. Omdat er soms sprake kan zijn van verliespolissen (= een verzekeringspolis die uiteindelijk te weinig uitkeert of zelfs minder dan dat u inlegt) moet bij deze keuze heel goed nagedacht worden en adviezen worden ingewonnen (bij meerdere en onafhankelijke adviseurs).

Koopsom tegen stamrecht
Als het geld van de gouden handdruk niet direct nodig is, is dit een keuze voor later. Als (aanvullend) inkomen bij het pensioen. De werkgever stort het geld direct naar de verzekeringsmaatschappij waar het wordt belegd tot de afgesproken uitkeringsdatum (vaak de pensioendatum).

N.B. Denk aan de verschillende verliespolissen (zie bij lijfrente) en wees dus voorzichtig bij het maken van uw keus.

Banksparen
Bij het banksparen wordt het geld direct op een geblokkeerde spaarrekening gezet als aanvulling voor het pensioen. De werkgever stort dit bedrag meteen op zo’n spaarrekening. Over dat bedrag wordt pas later belasting geheven, bijvoorbeeld na pensionering waarbij dan het belastingtarief willicht lager ligt.

De stamrecht b.v.
Deze mogelijkheid is alleen aantrekkelijk als de gouden handdruk een aanzienlijk bedrag behelst en u een eigen onderneming wilt starten.

***
..
Vakantie?
Eerst sparen...

Banksparen voor
hypotheek of pensioen

Banksparen is een goed alternatief voor uw hyptheek of pensioen.

***

Het weer van dit moment

***


©2007 Geldsparenofbeleggen.nl - Geld sparen of beleggen? Vergelijk de verschillen.

©2007 Powered By CMSimple.dk | Design By DCWD


monitor server
Display Pagerank